Top
minder antibiotica na samen beslissen

Samen Beslissen ook in eerste lijn effectief

In huisartsenpraktijken waar meer gezamenlijke besluitvorming plaatsvindt, schrijven huisartsen minder antibiotica voor. Het gaat hierbij om situaties met jongere patiënten waarin volgens de richtlijnen een antibioticum valt te overwegen, maar dit niet per se noodzakelijk is. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel, met gegevens uit elektronische patiëntendossiers van Nivel Zorgregistraties en vragenlijsten van het Consumentenpanel Gezondheidszorg.

Minder antibioticarecepten bij gezamenlijke besluitvorming
Samen Beslissen, een proces waarin patiënt en arts samen beslissen over de behandeling, is een manier om de voor- en nadelen van antibioticagebruik tegen elkaar af te wegen. Dit is vooral van toegevoegde waarde in situaties waar ruimte is voor een keuze uit verschillende behandelingen, namelijk wanneer volgens de richtlijnen een antibioticum kan worden overwogen maar niet per se noodzakelijk is. In deze situaties wordt inderdaad minder antibiotica voorgeschreven in huisartsenpraktijken waarin meer gedeelde besluitvorming plaatsvindt, zo blijkt uit het onderzoek.

Minder onnodige behandelingen in tweede lijn
In de tweede lijn kennen we soortgelijke effecten van Samen Beslissen. Een patiënt die mee kan beslissen over een behandeling, heeft meer vertrouwen in de gemaakte keuze en voelt zich hier beter bij. Dit leidt tot hogere patiënttevredenheid, hogere therapietrouw en meer doelmatig gebruik van zorg; er vindt minder vaak een onnodige behandeling plaats na gedeelde besluitvorming.

Keuzehulpen ondersteunen Samen Beslissen
Door een keuzehulp in te vullen, doet de patiënt voorafgaand aan het consult al veel inzicht op: in de voor- en nadelen van iedere behandeling én in zijn eigen voorkeuren. Dankzij deze inzichten kunnen arts en patiënt werkelijk Samen Beslissen. Ook zorgverleners profiteren van digitale keuzehulpen. Zij krijgen meer inzicht in voorkeuren van de patiënt. Daardoor kunnen zij het consult beter en sneller toespitsen op de patiënt. Er blijft meer tijd over om dieper in te gaan op de behandelmogelijkheden. Kortom: een effectiever en efficiënter consult.

Meer weten?
Ben je benieuwd welke voordelen jij kunt behalen door Samen Beslissen bij jou in de praktijk te brengen? Neem dan contact met ons op. We vertellen je graag vrijblijvend meer over de mogelijkheden.