Top

Transmurale keuzehulpen Verzakking en Trommelvliesbuisjes klaar

De transmurale keuzehulpen over trommelvlies-buisjes en verzakking zijn klaar.


De keuzehulp trommelvlies-buisjes
helpt ouders om na te denken over wat belangrijk is voor hun kind met een slijmoor. Zo kunnen ouders zich voorbereiden op het gesprek met de arts. Samen kiezen zij vervolgens voor de best passende behandeling.


De keuzehulp verzakking
gaat over de behandelopties 1) niets doe, 2) leefstijl aanpassen, 3) bekkenbodem-oefeningen (zelf of met hulp van een bekken-fysiotherapeut), 4) een pessarium, of 5) een operatie. Ook deze keuzehulp helpt vrouwen na te denken over wat belangrijk voor hen is.