Top
juiste zorg op de juiste plek

Versnellingsagenda voor vier aandoeningen

Zet het dagelijks functioneren van mensen centraal. Zoek van daaruit naar manieren om zorg te verplaatsen (dichterbij huis), (duurdere) zorg te voorkomen en zorg te vervangen door bijvoorbeeld eHealth – dat is het gedachtegoed van De Juiste Zorg op de Juiste Plek. Dit initiatief van zorgpartijen, ondersteunt door het minsterie van VWS, helpt mensen beter leven en functioneren met hun ziekte of beperking.


Versnellingsagenda

Om snel resultaat te kunnen boeken met Juiste Zorg op de Juiste Plek hebben de FMS, NVZ, NFU, ZKN, ZN, V&VN en Patiëntenfederatie Nederland een versnellingsagenda opgesteld voor vier aandoeningen: pijn op de borst, perifeer arterieel vaatlijden, artrose van de knie en heup en röntgenfoto’s bij acute buikklachten. Dit zijn aandoeningen waarover de afgelopen jaren landelijk al afstemming is bereikt over wat juiste zorg is en hoe het zorgproces ingericht moet worden.


Vijf aandachtsgebieden

Per versnellingsagenda zijn acties geformuleerd waarmee men landelijk, in de regio of in het ziekenhuis aan de slag kan. De acties volgen het zorgpad en gaan over vijf aandachtsgebieden: communicatie en gedeelde besluitvorming met patiënten, doelmatige inzet van diagnostiek, stepped-care, transparante kwaliteitsinformatie en de ontwikkeling van richtlijnen.


Heup- en knieslijtage

Artrose van knie en heup is één van de vier aandoeningen waarvoor een versnellingsagenda is opgesteld. In het stappenplan dat bij de versnellingsagenda hoort, wordt aanbevolen om een keuzehulp in te zetten ter ondersteuning van gedeelde besluitvorming in de spreekkamer. PatientPlus heeft voor zowel knie artrose als heup artrose een keuzehulp ontwikkeld. Onlangs hebben we de keuzehulpen verrijkt met uitkomstinformatie, waardoor zij nóg beter bij de persoonlijke situatie van de patiënt passen.


Toetsing en training

De keuzehulpen zijn ontwikkeld in samenwerking met onder andere Patiëntenfederatie Nederland. Beide hebben het keurmerk Gewone Taal van de stichting Makkelijk Lezen. Daardoor sluiten de keuzehulpen zowel qua vorm als inhoud aan bij de behoeften van de patiënten. De keuzehulpen zijn duurzaam geïmplementeerd in het zorgpad bij diverse ziekenhuizen. Alle zorgverleners die met de keuzehulpen werken, trainen wij in het inzetten en toepassen ervan.


Zelf versnelling inzetten?

Wil jij ook versnellen dat jouw patiënten de Juiste Zorg op de Juiste Plek krijgen? Onze keuzehulpen ondersteunen jou daarbij. Ze maken gedeelde besluitvorming gemakkelijk en leuker, voor zowel arts als patiënt. We vertellen je graag meer over de mogelijkheden en voordelen van onze keuzehulpen. Neem contact met ons op en maak een vrijblijvende afspraak.


Documenten Versnellingsagenda

De vier versnellingsagenda’s zijn in opdracht van de partijen in de medisch specialistische zorg ontwikkeld door adviesorganisatie SiRM. De documenten van de Versnellingsagenda zijn te vinden op de website van het versnellingsagendaprogramma JuMP: Juiste medisch specialistische zorg voor de patiënt. Heb je vragen over de versnellingsagenda’s? Stel je vraag op NVZ Kennisnet of mail naar info@zorgvoorjump.nl.