Top
oratie bos waardegedreven zorg

‘Waardegedreven zorg moet leiden tot betere kwaliteit van zorg’

Uiteindelijk moet waardegedreven zorg leiden tot een betere kwaliteit van zorg, die is georganiseerd rondom de patiënt. Daarbij draait het steeds om de vraag ‘wat vindt de patiënt nu echt belangrijk?’ Dat zei internist-nefroloog Willem Jan Bos op 15 maart 2019 tijdens zijn oratie als bijzonder hoogleraar Nefrologie: uitkomsten van zorg – zo bericht het St. Antonius Ziekenhuis op zijn website.
 
“Wanneer we patiënten vragen waar ze last van hebben, en artsen na een consult dezelfde vraag stellen, liggen de antwoorden vaak ver uit elkaar. Met patiënt-gerapporteerde uitkomsten kunnen we systematisch in beeld brengen wat voor de patiënt in het dagelijks leven relevante klachten en uitkomsten zijn.’

Krachtig instrument

Bos benadert de waardegedreven zorg vanuit zijn vakgebied Nefrologie (nierziekten), maar ziet kansen om het breder toe te passen in de ziekenhuiszorg. ‘Het gaat erom dat we de juiste ingrediënten bij elkaar brengen: samen beslissen, het meten van uitkomsten, feedback geven op elkaars handelen en de resultaten wetenschappelijk evalueren. Samen vormen ze een krachtig instrument voor grote verbeteringen in uitkomsten en organisatie van zorg’, legt hij uit.

Overwegingen van patiënten

De keuzehulpen van PatientPlus zijn op diezelfde overtuiging gestoeld: waardegedreven zorg leidt tot betere zorg. Daarom bevragen onze keuzehulpen wat de patiënt belangrijk vindt. De keuzehulpen brengen dat in beeld door de patiënt een aantal stellingen voor te leggen. De patiënt geeft vervolgens aan met welke van de twee stellingen hij of zij het eens is en hoe sterk dat geldt. Bijvoorbeeld: “Ik vind kwaliteit van leven belangrijker dan zo lang mogelijk geen kanker hebben of zo lang mogelijk leven” of “Ik vind de kans op een langer leven belangrijker dan de bijwerkingen van de chemotherapie.” Door een aantal van dergelijke stellingen te beoordelen, krijgen de patiënt en de behandelend arts een goed beeld van de waarden van de patiënt.

Soms risico nemen

Onze keuzehulpen meten dus de uitkomsten van zorg die er voor de patiënten toe doen. Bos kent de kracht van werken met dergelijke uitkomsten uit zijn eigen spreekkamer. Hij neemt een van zijn oudere dialyse patiënten als voorbeeld. De betreffende man had een vernauwde aortaklep. Risicoscores geven aan dat de kans op overlijden rond de operatie 30% ligt. Reden voor de hartchirurg een hartklepvervanging af te wijzen. De patiënt geeft aan dat het leven met de vernauwde klep géén leven is en dat hij zelf wél bereid is dat risico te nemen.
 
Een ander hartcentrum, dat op dat moment nog niet deelneemt aan de kwaliteitsregistratie, is wel bereid te opereren. De operatie wordt inderdaad gecompliceerd door een hartstilstand. Gelukkig slaagt de reanimatie. De patiënt bevestigt aan Bos nog steeds met regelmaat hoe blij hij is dat hij, en de chirurg, het risico hebben genomen. Een mooi voorbeeld dat aantoont hoe het meenemen van de waarden van de patiënt heeft geleid tot betere ervaren zorg.

Meer weten?

Wil je meer lezen over waardegedreven zorg? Je kunt de tekst van de volledige inaugurele rede van prof. dr. W.J.W. Bos ‘Uitkomsten van zorg’ hier vinden. Ben je benieuwd hoe onze keuzehulpen waardegedreven zorg ondersteunen? Neem dan contact met ons op.