Top
training gesprekstechnieken

Zorgvuldig implementeren in 8 stappen

Door het uitblijven van de implementatie van keuzehulpen blijven de voordelen van Samen Beslissen ook uit: meer tevreden patiënten en een hogere therapietrouw met als resultaat een meer doelmatig gebruik van zorg. Dat nieuws deelden we eerder op onze website. Onze missie is de zorg verder bevorderen door gedeelde besluitvorming op grote schaal toegankelijk te maken. Juist daarom hechten wij zoveel belang aan een zorgvuldige implementatie van keuzehulpen.


Uitgekiend implementatieproces

Maar wat kun je eigenlijk van PatientPlus verwachten bij de implementatie? Door onze jarenlange ervaring met de ontwikkeling en implementatie van keuzehulpen kennen we de valkuilen, succesfactoren en best practices. Op basis van die kennis hebben we een uitgekiend implementatieplan ontwikkeld, dat we bij al onze keuzehulpen toepassen. We zetten de acht stappen die we doorlopen voor je op een rij.


Implementeren in 8 stappen

1. Samenstellen van een werkgroep, bestaande uit zorgverleners en medewerkers van het ziekenhuis en PatientPlus.
2. Formuleren van de doelstellingen van het project volgens de SMART-methode: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden.
3. Opstellen van een projectplan.
4. Vaststellen op welk moment in het zorgpad de keuzehulp wordt aangeboden aan de patiënt. Dat traject drukken we af op kaartjes.
5. Organiseren van inspiratie- en instructieworkshops voor de betrokkenen.
6. Introduceren van de keuzehulpen in de organisatie, ondersteund door interne en externe communicatie.
7. Geven van coaching-on-the-job.
8. Evalueren van het proces en voorstellen doen om het gebruik van de keuzehulpen te borgen, op te schalen en duurzaam te financieren.


Ook Samen Beslissen?
Wil je meer weten over de implementatie van keuzehulpen en het faciliteren van Samen Beslissen in jouw vakgroep? Neem dan contact met ons op!